Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą całość programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pośrednictwem sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście jak urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej a częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przy użyciu narzędzie elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja natomiast ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają autorytet na tok podejście EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest również przewodzony, jak tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest uzyskiwać testy EMI?

Istnieje moc czynników, które powodują, że podejście EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna kłopot w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją tymczasem wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC a iż jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bowiem zasilacze służą dość w charakterze „posłaniec” aniżeli genealogia problemów EMC.

Pozostaje coraz kwestia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest znacznie http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest o wiele niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post