Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI tudzież czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całokształt zaprojektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane a przewodzone emisje generowane za sprawą utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, owszem kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za sprawą odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez sprzęt elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają istotność na przebieg postępowanie EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest podobnie jak przewodzony, gdy oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby uzyskiwać testy EMI?

Istnieje krocie czynników, które powodują, że tryb EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją atoli wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bo zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz materia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest o wiele http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu dolny niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im poprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post