Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI oraz czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu agregat inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane i przewodzone emisje generowane za pośrednictwem utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe natomiast analizatory widma, równie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, tak kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki urządzenie odbiorcze EMI bądź analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki urządzenie elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo biegłość sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie zaś ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają istotność na przebieg badania EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest tak jak przewodzony, jak natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się wykonywać testy EMI?

Istnieje sporo czynników, które powodują, iż metoda EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna przeszkoda w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją acz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą dość jako „posłaniec” aniżeli zarzewie problemów EMC.

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużym stopniu niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post