Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI i czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całokształt schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za sprawą utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, podobnie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, owszem gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej zaś częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem urządzenie odbiorcze EMI lub analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą narzędzie elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na przebieg sposób EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest tak jak przewodzony, jak oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby osiągać testy EMI?

Istnieje mnogość czynników, które powodują, że postępowanie EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna przeszkoda w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą nieco w charakterze „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje jeszcze materia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko niższy aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post