Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem w celu każdej firmy, tak aby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd stan opieki nie przypuszczalnie istnieć narażone na strata w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezwykle dynamiczny oraz działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość częstokroć słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, natomiast uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym z wykorzystaniem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jak doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, tudzież plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, podczas gdy dodatkowo prowadzi z wykorzystaniem przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana bądź licencjonowana za pomocą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami teraz stosowanymi za pomocą szpital
Analiza a dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników oraz zapewnić zobowiązanie z ich strony oraz animować tudzież katalizować administracja zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia wiara tudzież pełne przekonanie między pacjentów poprzez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieustannie budować forma opieki http://www.przyjemski.eu oraz dawać możliwość adekwatność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej prawdopodobnie utrzymywać się podjęta decyzja o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy podejście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, wsio czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post