Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem gwoli każdej firmy, by oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie forma opieki nie przypuszczalnie być narażone na uszczerbek w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest nadzwyczaj rezolutny oraz działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych tudzież technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym postać usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności oraz skuteczności. Technecon Healthcare, jak konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, zaś oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy także prowadzi przy użyciu przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tym momencie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana albo licencjonowana za pomocą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za sprawą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów oraz standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami aktualnie stosowanymi za pomocą szpital
Analiza tudzież dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników natomiast dać możliwość ślubowanie spośród ich strony tudzież inspirować natomiast katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, natomiast tym samym nasilenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem a stronami trzecimi.
Zapewnia ufność a pełne przekonanie między pacjentów na skroś przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą stale wznosić stan opieki http://www.przyjemski.eu zaś dawać możliwość kompatybilność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas może zostać podjęta wyrok o ponownym badaniu albo cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy wybieg aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, suma czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post