Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest prawa ręka w pomiarze światła uwalnianego z obiektu u dołu różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, funkcja tego urządzenia wzrosło, w zasadzie ze względu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy zamierzenie omówić o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, tak aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, gdy pierwocina światła jest jednorodne, owo jest atrakcyjny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże doniosłość w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśli chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednak daje stosunek na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one odciążyć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą ulżyć w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest mnogość mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą przynieść ulgę w pomiarze jednorodności koloru a skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy aktualnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy odkąd rodzaju aplikacji tudzież jej zastosowań. Dlatego ważne jest, by zrozumieć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten kategoria urządzenia posiada stałą ośka poziomą zaś ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten odmiana jest wyposażony w stałą ośka pionową tudzież dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż w podobny sposób gatunek A kiedy i kategoria B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten wersja jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii oraz poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten model charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać, że kategoria C jest atrakcyjny jako struktury jednokolumnowe. Ten typ struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl sprawa biorąc, ten wersja jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe oraz błyszczenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był krótki deskrypcja zastosowań natomiast typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci utrzymywać się wielce lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Post